Informace ŘO k výzvám IROP

Řídicí orgán (ŘO) Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) informuje o navýšení alokace v rámci výzvy č. 32 IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“ a o možnosti navýšení výzvy č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“, které proběhne až po vyhodnocení většího počtu žádostí.

Dále ŘO IROP prodlužuje příjem žádostí ve výzvách IROP č. 56 a 57 týkající se zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu vzdělávání a to do 18. 4. do 14 h. Více informací v odkaze zde.

Upozorňujeme na chystaný seminář pro žadatele v rámci nově vyhlášené výzvy ŘO IROP č. 72 „Cyklodoprava II“. Více informací k semináři a přihlášení v odkaze zde.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%