Schválení Strategie CLLD MAS Lanškrounsko, z. s.

S radostí Vám oznamujeme, že dne 23. 3. 2017 bylo Řídicími orgány (ŘO) oznámeno splnění podmínek věcného hodnocení a tím schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2014-2020 Místní akční skupiny Lanškrounsko, z. s. Schválení SCLLD nastalo po více než ročním hodnocení a nutných úpravách na základě požadavků jednotlivých operačních programů (OP) a jejich Řídicích orgánů. Schválenou verzi SCLLD naleznete i s jejími přílohami na záložce zde. Nyní kancelář MAS pracuje na přípravě jednotlivých výzev (které vycházejí z tzv. nadřazených výzev jednotlivých OP). Dále se chystá projednání kritérií pro Věcné hodnocení (VH) a dokončení odborné přípravy pro práci v systému CSSF14+ na základě vypsaných seminářů pro MAS.

MAS Lanškrounsko, z. s. tedy na základě schválené SCLLD bude vypisovat výzvy ve 3 operačních programech (OP): Program rozvoj venkova (PRV), Integrovaný regionální operační program (IROP) a Operační program Zaměstnanost (OPZ), jejich přehled viz následující odkaz. Základní přehled informací (obecná a specifická pravidla, interní postupy hodnocení, výčet oprávněných žadatelů a aktivit výzev – ty mohou být ve výzvách zúženy dle SCLLD) jsou k chystaným výzvám od počátku března k dispozici na odkaze zde (pro každý OP zvlášť). Na zmíněném odkaze budou přibývat avíza výzev, kritéria výzev a odkazy na vyhlášené výzvy. Aktuální vyhlášené výzvy budou uveřejněny v záložce dotace/aktuality, kde budou uveřejněny také plánované semináře pro žadatele a příjemce k jednotlivým výzvám.

Dále zveřejňujeme plán výzev MAS pro rok 2017, který naleznete na záložkách jednotlivých OP: IROP odkaz na dokument, PRV odkaz na dokument, OPZ odkaz na dokument, v plánu pro tento rok je vyhlásit 2 výzvy z PRV, 4 výzvy z IROP a 2 výzvy z OPZ, viz harmonogramy výzev.

Kritéria pro Formální náležitosti a přijatelnost (provádějí zaměstnanci MAS) a pro Věcné hodnocení (provádí Výběrová komise MAS) a budou uveřejněna ihned po jejich schválení jednotlivými ŘO na záložce „dotace“ pro jednotlivé OP.

Příjem žádostí do PRV se provádí, konzultuje a připravuje přímo s kanceláří MAS, příjem žádostí v rámci OPZ a IROP probíhá prostřednictvím systému MS2014+, odkaz zde, kde je třeba provést registraci do systému. Důležité provést kontrolu software, hardware a dalších požadavků, kontrola zde.

Případě dotazů k projektům, způsobu hodnocení či systému MS2014+ se můžete obracet na pracovníky MAS, kontakty naleznete zde. Doporučujeme projektové žádosti konzultovat s pracovníky kanceláře MAS.

Celý tým MAS děkuje příznivcům a členům MAS za vytrvalost a podporu. Věříme že nám zachováte přízeň i nadále. Nyní může započít druhá etapa, na kterou již dlouho čekáme a to příprava, vypsání a příjem žádostí o podporu.

Dne 28. 3. 2017, Tým MAS Lanškrounsko, z. s.

Naposledy změněno: [last-modified]