Celkový stav průběhu hodnocení SCLLD

Předkládáme souhrn vývoje hodnocení Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v celém Česku za období posledních 5 týdnů (24. 2. až 24. 3. 17) , dle poskytovaných údajů je vývoj následovný:

Zdroj: nsmascr.cz, vlastní zpracování

 

Přikládáme i mapu Česka se současný stavem hodnocení Strategií CLLD Místních akčních skupin.

Zdroj: nsmascr.cz

 

Naposledy změněno: [last-modified]