Dotace na kulturní a venkovské prvky od Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství (Mze) umožňuje údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků na území celého Česka. MZe rozdělí mezi žadatele celkem 500 milion korun. Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 2. 2017 do 24. 2. 2017 (včetně).
Program se dělí do 5 podprogramů:
1. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
2. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
3. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
4. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
5. Údržba a oprava polních cest
Zásady pro poskytování dotací v programu: 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017: odkaz zde.

Naposledy změněno: [last-modified]