Návrh deklarace z Tartu: „Obnovení LEADER/CLLD po roce 2020“

Předkládáme k pročtení návrh deklarace z Tartu (Estonsko) s názvem „Obnovení LEADER/CLLD po roce 2020“,
která vznikla v rámci mezinárodní konference k LEADER/CLLD. Dokument byl zaslán členům ELARD a účastníkům konference ke konzultaci.
„Deklarace vychází z usnesení vypracovaných 140 zástupci z 24 evropských států, kteří se 22. a 23. listopadu 2016 zúčastnili v estonském Tartu konference „Obnovení LEADER/CLLD po roce 2020 – 25 let LEADERu v Evropě!“,
a na základě příspěvků jednotlivých sítí sdružující místní akční skupiny. Následující deklarace je určena pro evropské instituce a členské státy.“
Přeložený dokument k dispozici zde, anglická verze poté na odkaze zde.

Naposledy změněno: [last-modified]