Výroční zpráva IROP – shrnutí pro veřejnost

Řídicí orgán dne 2. 1. 17 zveřejnil výroční zprávu o provádění programu, která poskytuje souhrnné informace
o průběhu implementace Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) za období do konce roku 2015. Odkaz na dokument zde.

Naposledy změněno: [last-modified]