Celkový stav průběhu hodnocení SCLLD

Předkládáme souhrn vývoje hodnocení Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v Česku za další období 5 týdnů (2. 12. až 30. 12. 16) , dle poskytovaných údajů:

Zdroj: nsmascr.cz, vlastní zpracování

Naposledy změněno: [last-modified]