Aktualizace harmonogramu IROP

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) aktualizoval harmonogram vyhlašování výzev pro rok 2017. Samotný harmonogram i popis zrušených či přesunutých výzev a změn naleznete v odkaze zde. Změny se týkají i Strategií CLLD, kdy dochází k posunu vyhlášení výzvy „Komunitně vedený místní rozvoj – vzdělávání“
na leden 2017. Výzvy „Komunitně vedený místní rozvoj – řešení rizik“ dle harmonogramu zůstává v plánu na leden 2017.

Naposledy změněno: [last-modified]