Účast na semináři k Šablonám (9. 12. 16)

Zástupce MAS Lanškrounsko se v pátek 9. 12. zúčastnil semináře k tzv. Šablonám, konkrétně se jedná o výzvu
z OP VVV č. 02_16_022 „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Hlavním obsahem semináře byla témata: monitorování projektů, finanční stránka projektů, změnová řízení a zprávy o realizaci projektů. Mezi další diskutovanou problematiku patřila: publicita, archivace a sankce projektů. Vzdělávací akce byla uspořádán v Přerove v prostorách konferenční místnosti v budově SZIF. Seminář byl pro zástupce MAS přínosný jak obsahově, tak z hlediska zodpovězených dotazů od zástupců MŠMT k těmto zjednodušeným projektům.
MAS Lanškrounsko poskytuje MŠ a ZŠ z území MAS metodickou pomoc s výzvou tzv. Šablon a technickou pomoc
s žádostí a systémem IS KP14+ a to bezplatně. Další informace a kontakty k výzvě tzv. Šablon naleznete v záložce
Animace MŠ a ZŠ.

img_20161209_113243

Naposledy změněno: [last-modified]