Průběh hodnocení SCLLD a financování MAS ve SC 4.2

Průběh hodnocení SCLLD k 47 . týdnu (tabulka níže) s přiloženou mapou znázorňující stav administrace strategií v celém Česku k 25. 11. 16. 

mapa_sclld_25-11-16

stavsclld47

zdroj: nsmascr.cz, odkaz zde 

Přehled průběhu hodnocení pro zajištění financování CLLD ve specifickém cíli IROP 4.2 k 14. 11. 16 poskytuje mapa níže.
mapa_rezie4-2_14-11-16

zdroj: mmr.cz, odkaz zde 

Naposledy změněno: [last-modified]