Vyhlášené výzvy v rámci Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Informujeme potencionální žadatele z území, že byly dne 11. 11. 16 vyhlášené dvě výzvy a to v rámci Operačního programu vývoj Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK). První výzva: Technologie – V. (pro začínající podniky), dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč, odkaz zde. Druhá vyhlášená výzva: Technologie – výzva IV., dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč, odkaz zde. Obě výzvy mají zahájení příjmu žádostí 9. 12. 2016 a konec příjmu žádostí 28. 2. 2017 a míra podpory u obou výzev je maximálně 45 % způsobilých výdajů. Roli zprostředkovatelského subjektu pro OPPIK plní Agentura pro podnikání a inovace.

Naposledy změněno: [last-modified]