Účast na workshopu (9. a 10. 11. 16)

Ve dnech 9. a 10. listopadu se zástupci kanceláře MAS Lanškrounsko zúčastnili workshopu s názvem „Učíme se spolupracovat“. Workshop se odehrával v Poříčí u Litomyšle v sále místního kulturního domu. Stěžejním tématem této akce byla především problematika úzce související s komunitně vedeným rozvojem a jeho aplikací skrze Místní akční skupiny. Program workshopu se tedy zaměřil na Program rozvoj venkova (s tématy kritérií, založení a vypsání výzev, směrnicemi, či prostředí Portálu farmáře) a Integrovaný operační program (s tématy příjmu projektů na CRR, směrnicemi a seznámením se systémem CSSF 14+). K jednotlivým tématům, byli přizvání i zástupci Ministerstva zemědělství (MZe), Celostátní cítě pro venkov (CSV) a Centra pro regionální rozvoj (CRR). Dále proběhlo jednání Krajské sítě MAS Pardubického kraje a seminář k Místním akčním plánům. Pořádání workshopu mělo na starost MAS Litomyšlsko o. p. s. společně s CSV a MZe, organizátorům děkujeme za uspořádání podnětné a vydařené akce.

Naposledy změněno: [last-modified]