Celkový stav průběhu hodnocení SCLLD

Předkládáme souhrn vývoje hodnocení Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) v Česku za další období 5 týdnů, dle poskytovaných údajů:

hodnoceni_39-43

Zdroj: nsmascr.cz, vlastní zpracování

Naposledy změněno: [last-modified]