46. Den malých obcí

Již 46. Den malých obcí se uskuteční 3. 11. v Prostějově a 8. 11. v Praze, koná se dvakrát ročně na dvou místech
v Česku. „Den malých obcí je odborná konference s doprovodnou výstavou určená starostkám, starostům a ostatním zástupcům měst a obcí, kteří chtějí získat od představitelů ministerstev a státní správy aktuální informace zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších.“
Mezi hlavní témata patří: Zákon o veřejných zakázkách, Projekty obcí v rámci národních i evropských programů, Podpora rozvoje venkova, Nové výzvy v OP Životní prostředí, Financování obcí a rozpočtové určení daní, Aktuální problémy veřejné správy a poznatky kontroly.
Kompletní programy obou dnů a registrace na ně je možná zde.

Naposledy změněno: [last-modified]