Národní konference VENKOV 2016

Ve dnech 20. až 21. 10. 16 proběhl v pořadí 8. ročník „Národní konference VENKOV 2016“ tentokrát v Litoměřicích, které se zúčastnili i zástupci kancelář MAS. Hlavním mottem konference bylo: „Venkov v hlavě“. Konference byla zaměřena na 5 prioritních oblastí v rámci problematiky venkova v Česku a to:
1. Zemědělství a rodinné podniky v souvislostech
2. Svoboda – duchovní oblast
3. Právo a politika
4. Význam partnerství pro rozvoj lokální ekonomiky a služeb
5. Životní prostředí a kulturní dědictví

Nahlédnout do těchto tématických okruhů můžete skrze zveřejněné prezentace jednotlivých aktérů zde.
Dané okruhy byly dále rozděleny na užší témata, která byla diskutována u 15 kulatých stolů. Tyto kulaté stoly navazovaly na „Manifest evropského venkovského parlamentu 2015“ (dostupné zde). Výsledkem této diskuze je stanovení  největších problémů v rámci stanovených témat českého venkova. Výsledky byly promítnuty do závěrů konference (odkaz zde). Závěry konference budou zaslány také české Vládě (odkaz zde).

Druhý den konference se konaly exkurze s příklady dobré praxe v širším okolí Litoměřic. Konference byla zakončena plenárním zasedáním, kde proběhlo odsouhlasení jejich závěrů.

Celá akce se konala pod záštitou ministra zemědělství, hejtmana Ústeckého kraje a starosty města Litoměřic. Děkujeme všem pořadatelům za uspořádání této přínosné akce.

Naposledy změněno: [last-modified]