Dotace na obnovu a rozvoj venkova MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na obnovu a rozvoj venkovských obcí pro obce a svazky obcí. Možnost podávání je od 18. 10. do 30. 12. 2016. Podprogram je členěn do 5 dotačních titulů a je relevantní pro obce do 3 tis. obyvatel .  Podpořit lze např. komunitní život v obci, spolupráce obcí, obnova drobných sakrálních staveb a místních komunikací. Více informací o této výzvě MMR naleznete v odkaze, pravidla podprogramů a kritéria výzvy naleznete poté zde.

Naposledy změněno: [last-modified]