Vzory příloh ZoR k Šablonám MŠ a ZŠ

Dnes byly uveřejněny vzory příloh Řídícím orgánem OPVVV k „Zprávám o realizaci“ (ZoR) pro realizaci projektů v rámci výzev „č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Dále je také k dispozici soubor s názvem „Dokládání výstupů a indikátorů šablony“, který je stručným návodem, jak vykazovat jednotlivé výstupy a indikátory. Všechny soubory jsou k dispozici zde.

Naposledy změněno: [last-modified]