Účast na semináři (8. 9. 16)

Zástupce kanceláře MAS Lanškrounsko se účastnil vzdělávacího semináře k výzvám č. 38. a 39. v IROP
„Rozvoj infrastruktury komunitních center a Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL“
a k 43. a 44. v IROP „Sociální podnikání II a Sociální podnikání v SVL II“. Součástí semináře byly informace
k systému IS KP2014+ a výběrovému a zadávacímu řízení. Seminář se konal na Krajském úřadě Pardubického kraje.

Naposledy změněno: [last-modified]