Účast na workshopu (24. 8. 16)

Zástupci MAS Lanškrounsko se zúčastnili workshopu na téma „Inovace v Programu rozvoje venkova“, pořádaného
v Českých Libchavách. Workshop uspořádalo Ministerstvo zemědělství a Státní intervenční fond v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov. Programem workshopu bylo představení CSV, pravidel PRV 16.1.1 Operační skupiny, představení a zkušenosti Zemědělského klastru Orlicko (v Česku pouze 2, druhým je Vysočina), identifikace vhodných projektu v rámci EIP a úloha brokera, spolupráce ve výzkumu a praxi nejen mezi Mendelovou Univerzitou v Brně
a klastrem Orlicko, následná diskuze na témata workshopu. Účastnili se zástupci zemědělců, MAS, Pardubického kraje, SZIF a MZe. Poskytnuté podklady zveřejňujeme níže, pro inspiraci k založení obdobných aktivit v našem regionu MAS.

Prezentace z workshopu: CSV zde, Klastr Orlicko zde a Operační skupina klastru zde, Ministerstva zemědělství zde a Mendelovy univerzity zde

Naposledy změněno: [last-modified]