Aktualizace přílohy výzvy tzv. Šablon týkající se ZŠ

Informujeme, že dne 1. 8. došlo k aktualizaci výzvy „č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a to její přílohy č. 3: Přehled šablon a jejich věcný výklad. Změny se týkají dvou šablon a to „Tandemové výuky na ZŠ“ a „Nové metody ve výuce na ZŠ“ viz níže.

  1. Text Metodického výkladu šablony II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ byl upraven v souladu se zněním jednotky aktivity schvalované Evropskou komisí a požadovaným dokládání výstupů ve zprávě o realizaci projektu.
  2. V šabloně II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ byl v souladu s textem popisu realizace šablony doplněn počet započítávaných hodin do Výstupu aktivity.

Odkaz na přílohu č. 3 ke stažení zde, celá výzva zde.

Naposledy změněno: [last-modified]