Účast na workshopu (13. 7. 16)

Zaměstnanci MAS Lanškrounsko spolu se zástupce z MAS Orlicko se zúčastnili „Regionálního wokshopu PRV/IROP“
v Brně. Workshop se uskutečnil v kampusu Mendelovy univerzity. Hlavními témata workshopu byla mimo jiné: informace z dění na ŘO a k administraci strategií, preferenční kritéria pro výběr projektů, projektové záměry, a další otázky vztahující se k MAS. Jednalo se o jednu z regionálních akcí pořádaných k problematice fichí a opatření pro výzvy MAS, které uspořádalo MZe, MMR a NSMAS.

Naposledy změněno: [last-modified]