Doplnění avíza výzvy pro MŠ A ZŠ

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na svém webu zveřejnilo doplnění avíza výzvy „02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“, kde jsou již šablony podrobně doplněny o jejich popis a také jejich finanční ocenění. Odkaz na avízo výzvy k dispozici zde. Dále je důležité, že školy budou muset vybrat jednu šablonu z oblasti, která dle výsledku dotazníku (uskutečněného v  11/2015) byla vyhodnocena jako nejslabší vůči celostátnímu průměru. Samotné výstupy ze zmíněných dotazníků
a doporučené šablony budou k dispozici na této adrese (odkaz na databázi). Přístup do této databáze školám zašle MŠMT. Upozorňujeme školy, že se stále jedná o pracovní verzi a může tak dojít k některým změnám. Samotná výzva by měla být vyhlášena v průběhu 2. červnového  týdne. MAS Lanškrounsko po vyhlášení výzvy plánuje uspořádat seminář k vypsané výzvě, o kterém Vás budeme informovat.
Další informace k výzvě „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ a kontaktům na Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) naleznete
v tiskové zprávě na stránkách Národní sítě Místních akčních skupin, dostupné zde.

Naposledy změněno: [last-modified]