Seminář pro žadatele OPZ

Ve středu 30. 8. 2017 proběhl seminář k další výzvě MAS Lanškrounsko v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Tento seminář se týkal výzvy Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením I.

Na programu byly informace k vyhlášené výzvě MAS, informace o tvorbě žádosti o podporu, uznatelné náklady, podporované aktivity a další důležité informace, systém IS KP14+, informace o procesu hodnocení a dotazy potencionálních žadatelů výzvy.

Prezentaci ze semináře výzvy naleznete zde. Další informace k systému IS KP14 a postup založení žádosti najdete zde.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%