Výrobní technologie (PRV)

Projekt řeší nákup nové výrobní technologie pro výrobu džemů a sirupů z přírodních zdrojů. Realizací projektu dojde ke zvýšení výrobních kapacit, navýšení produktivity výroby a vytvoření nového pracovního místa.

Realizátor projektu: Bilerbin s. r. o.

Celkové náklady projektu: 478 000,00 Kč