Vybudování venkovní odborné učebny se zázemím zahrady (IROP)

V rámci projektu bude vybudována venkovní učebna se zázemím zahrady u Základní školy Aloise Jiráska 139, Lanškroun , která bude sloužit pro výuku přírodních a environmentálních věd. Nové prostory budou sloužit také pro výuku technických a řemeslných oborů především v rámci předmětu pracovní činnosti. Původně škola nedisponovala venkovní učebnou a prostory pro výuku předmětu pracovních činností, především pro pěstitelství. Projekt je prospěšný jak pro žáky a učitele školy, tak pro organizace působící v oblasti mimoškolního vzdělávání.

Realizátor projektu: Město Lanškroun

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 644 327,80 Kč