Nákup diskové sekačky (PRV)

V rámci realizace projektu byla pořízena disková sekačka za traktor. Sekačka má záběr 3 metry a je využívána na farmě pro údržbu pastvin a luk. Realizací projektu došlo ke zrychlení seče o cca 1 ha za hodinu.

Realizátor projektu: Lukáš Fabiánek (území obce Cotkytle)

Celkové výdaje projektu: 254 100 Kč