MAP III – Návrh Ročního akčního plánu 2024 a 2025

Květen byl ve znamení osobního setkání všech pracovních skupin. Společně jsme sestavovali podklady pro Roční akční plány na roky 2024 a 2025, bez kterých nemůžeme podat žádost o projekt navazující.

Co je to vlastně Roční akční plán? Je to přehled konkrétních aktivit, o které je v území zájem a které pomohou různými způsoby rozvíjet vzdělávání a zapojovat do něj všechny, kterých se týká.

Přehled různých aktivit spolupráce škol/školských zařízení a aktivit do Ročního akčního jsme v přehledné formě zpracovaly do tabulek, do kterých teď máte možnost, vyjádřit se k nim, případně je připomínkovat.

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2024

ROČNÍ AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2025

Budete-li mít k těmto dvěma dokumentům jakýkoliv nápad, dotaz nebo připomínku, dejte nám prosím obratem vědět na email michaela.cadova@maslanskrounsko.czpavla.mertova@maslanskrounsko.cz nebo na telefonní číslo +420 739 313 455.

Naposledy změněno: [last-modified]