Nová zelená úsporám LIGHT – aktualizace !

Vážení žadatelé,

z důvodu velkého zájmu o vyřízení žádostí do dotačního programu Nová zelená úsporám Light může docházet ke krátkodobému zahlcení kanceláře a nemožnosti se nám dovolat.

✅Odborné posudky – není možné je vydávat na počkání, pracovník MAS musí dodržet pravidla programu a ověřit veškeré náležitosti.

Buďte prosím trpěliví, náš pracovník se věnuje klientům, kteří se dovolali před Vámi. Zároveň se prosím nebojte, že byste svou žádost nestihli podat včas. Státní fond životního prostředí přislíbil v případě vysokého zájmu peněžní prostředky navýšit.

Pro komunikaci s kanceláří MAS prosím používejte pouze telefon: 730 174 487, či email nzul@maslanskrounsko.cz

Naposledy změněno: [last-modified]