Prodloužen příjem žádostí do 17. výzvy IROP – Investice v oblasti ZŠ a SŠ vzdělávání IV.

Příjem žádostí do aktuálně vyhlášené výzvy IROP – Investice v oblasti ZŠ a SŠ vzdělávání IV. byl Radou MAS prodloužen do 20.11.2020 do 12:00. Veškeré žádosti je možné podávat prostřednictvím systému MS2014+ do tohoto data. Připravované projekty je také možné konzultovat s kanceláří MAS.

Odkaz na upravenou výzvu a další dokumenty k nahlédnutí zde.

Naposledy změněno: [last-modified]