Modifikace 14. výzvy IROP

14.výzva IROP – Investice v oblasti základního a středního vzdělávání III. byla dne 16. 1. 2020 modifikována. Konkrétně byla navýšena alokace výzvy o celé 3 mil. Kč. Aktualizovaný text výzvy naleznete zde.

Naposledy změněno: [last-modified]