Jednání Pracovní skupiny pro financování a 5. zasedání ŘV MAP II

Ve dnech 17. 12. a 18. 12. 2019 probíhala jednání pracovní skupiny pro financování a Řídícího výboru MAP II. Pracovní skupinou pro financování byl zhodnocen finanční stav projektu. Řídící výbor schválil již 3. aktualizaci Strategického rámce – kapitola investiční priority, Plán evaluací, jejich témat a cílů, Harmonogram jednotlivých evaluací a revidované SWOT3 analýzy v povinných tématech. Řídící výbor byl také současně vyškolen v oblasti inkluze. Probíhala diskuse k příčinám a formám nerovností ve vzdělávání a jejich důsledcích pro vzdělávací systém a možnostech řešení. Lektorkou tohoto školení byla vedoucí Pracovní skupiny pro rovné příležitosti paní Mgr. Hana Minářová.

Veškeré zmíněné dokumenty jsou vyvěšeny na stránkách projektu v sekci Dokumenty.

 

Naposledy změněno: [last-modified]