Aktualizace Strategického rámce MAP – kapitola Investiční priority

V současné době je otevřena aktualizace Strategického rámce MAP – kapitola Investiční priority. Všechny organizace předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání mají tedy možnost zařadit své nové investiční záměry do přehledu investičních priorit. Vyplněné a podepsané formuláře (Souhlas zřizovatele s investičním záměrem a Souhlas se zařazením projektového záměru pro PRV) zasílejte na adresu Kancelář Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s., Žichlínek 200 nejpozději do 6. 12. 2019. Změny ve Strategické rámci bude schvalovat dne 18. 12. 2019 Řídící výbor MAP.

Naposledy změněno: [last-modified]