Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi ZŠ a ZUŠ

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 proběhl seminář k problematice GDPR pro vedoucí pedagogické pracovníky ZŠ a ZUŠ. Lektorkou semináře byla opět paní Mgr. Lenka Bártlová, která se touto problematikou dlouhodobě zabývá ve své praxi. Diskuse byla opět bohatá a velmi konstruktivní. Všem zúčastněným děkujeme za účast a budeme se těšit na další přínosné semináře.

 

Naposledy změněno: [last-modified]