Jednání Rady MAS Lanškrounsko

V pondělí 23. 9. 2019 proběhlo šesté jednání Rady MAS Lanškrounsko, z. s. v roce 2019.
Na programu jednání bylo schválení předložených žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dalších bodech viz níže.

V rámci IROP se jednalo o předložených žádostech o podporu po věcném hodnocení z uzavřené výzvy: 13.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III. a 15.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání III. Obě žádosti, které splnily kritéria věcného hodnocení, Rada doporučila
k financování.  Více informací k vybranému projektu v rámci výzvy č. 13 naleznete zde a výzvy č. 15 zde.

Mezi další body jednání vztahující se k IROP patřilo schválení kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti a také kontrolní listy pro věcné hodnocení projektů v rámci výzev č. 11, 12 a 14. Přítomní členové Rady byly také obeznámeni s dosavadním plněním indikátorů a čerpáním financí v rámci šesti opatřeních IROP.
Posledním bodem v rámci IROP bylo schválení modifikace výzvy MAS č. 12, u které došlo k posunu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 10. 2019, 12:00.

Dále se členové Rady MAS seznámili s výsledky věcného hodnocení u výzvy z OPZ, konkrétně se jednalo o výzvu Prorodinná opatření III. Žádosti, které splnily kritéria věcného hodnocení, Rada doporučila k financování. Více informací k výzvě a vybranému projektu zde.

Zápis z jednání Rady č. 6/19 je k nahlédnutí zde.

Naposledy změněno: [last-modified]