Jednání Rady MAS Lanškrounsko

V pondělí 23. 9. 2019 proběhlo šesté jednání Rady MAS Lanškrounsko, z. s. v roce 2019.
Na programu jednání bylo schválení předložených žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a dalších bodech viz níže.

V rámci IROP se jednalo o předložených žádostech o podporu po věcném hodnocení z uzavřené výzvy: 13.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III. a 15.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání III. Obě žádosti, které splnily kritéria věcného hodnocení, Rada doporučila
k financování.  Více informací k vybranému projektu v rámci výzvy č. 13 naleznete zde a výzvy č. 15 zde.

Mezi další body jednání vztahující se k IROP patřilo schválení kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí
a přijatelnosti a také kontrolní listy pro věcné hodnocení projektů v rámci výzev č. 11, 12 a 14. Přítomní členové Rady byly také obeznámeni s dosavadním plněním indikátorů a čerpáním financí v rámci šesti opatřeních IROP.
Posledním bodem v rámci IROP bylo schválení modifikace výzvy MAS č. 12, u které došlo k posunu termínu ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 10. 2019, 12:00.

Dále se členové Rady MAS seznámili s výsledky věcného hodnocení u výzvy z OPZ, konkrétně se jednalo o výzvu Prorodinná opatření III. Žádosti, které splnily kritéria věcného hodnocení, Rada doporučila k financování. Více informací k výzvě a vybranému projektu zde.

Zápis z jednání Rady č. 6/19 je k nahlédnutí zde.

Naposledy aktualizováno: 24 Září, 2019 v 14:58

Vyhledávání

Kalendář

Říjen 2019
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
30.9.2019

Kategorie: GeneralN/A: Ukončení příjmu žádostí výzev MAS z IROP č. 11, 12 a 14

N/A: Ukončení příjmu žádostí výzev MAS z IROP č. 11, 12 a 14
1.10.2019 2.10.2019 3.10.2019

Kategorie: GeneralN/A: Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi ZŠ, ŠD a ZUŠ

N/A: Implementace GDPR a souvisejících právních předpisů v praxi ZŠ, ŠD a ZUŠ
4.10.2019 5.10.2019 6.10.2019
7.10.2019 8.10.2019 9.10.2019 10.10.2019 11.10.2019 12.10.2019 13.10.2019
14.10.2019 15.10.2019 16.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 19.10.2019 20.10.2019
21.10.2019 22.10.2019 23.10.2019

Kategorie: General15:30: Inspirativní vaření - školní jídelny

15:30: Inspirativní vaření - školní jídelny
24.10.2019 25.10.2019 26.10.2019 27.10.2019
28.10.2019 29.10.2019 30.10.2019 31.10.2019 1.11.2019 2.11.2019 3.11.2019