Jednání Výběrové komise MAS Lanškrounsko 9. 9. 2019

V pondělí 9. září se v prostorách zasedací místnosti MAS Lanškrounsko v Žichlínku sešla v tomto roce po sedmé Výběrová komise MAS Lanškrounsko, která měla na programu hodnocení projektů z Integrovaného regionální operačního programu (IROP).

Přítomní členové VK se před hodnocením nejdříve zúčastnili školení k ukončené výzvě MAS z IROP č. 13 a 15,
k postupům věcného hodnocení (VH) dle aktuálních Interních postupů MAS verze 5 a ke střetu zájmů členů VK.

Poté bylo zahájeno jednání k výzvám MAS č. 13 a 15 z Integrovaného regionálního operačního programu pod názvy: 13.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy III. a 15.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání III.

Hlavním bodem jednání bylo vypracování Souhrnného kontrolního listů věcného hodnocení ke dvěma přijatým žádosti o podporu splňující kontrolu FNaP. Dále byl vypracován Seznam žádostí z věcného hodnocení, jenž je podkladem pro jednání rozhodovacího orgánu Rady MAS.
Více informací k výzvě č. 13 naleznete zde a k výzvě č. 15 zde. Obě hodnocené žádosti splnily podmínky VH
a budou předány rozhodovacímu orgánu MAS – Radě MAS, k výběru žádosti o podporu.

Jednání Výběrové komise se také účastnili dva zástupci Centra pro regionální rozvoj Pardubického kraje, kteří v rámci monitorovací návštěvy provedli kontrolu postupů věcného hodnocení VK MAS Lanškrounsko.

     

 

Naposledy změněno: [last-modified]