Další projekty z IROP zrealizovány.

Rádi vás informujeme o dalších projektech podpořených z výzev MAS Lanškrounsko z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které jsou již zrealizovány. U dalších tří projektů již došlo k podání Žádosti o platbu
a Zprávy o realizaci, které byly také schváleny. Konkrétně se jedná o tři projekty vyjmenované níže. Nyní je celkem
z IROP fyzicky ukončených 5 projektů.

Název projektu: Komunitní centrum Tatenice
Žadatel: Obec Tatenice
V rámci: 2.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Komunitní centra I.
     
Další informace k projektu a výzvě zde.

Název projektu: Přírodní odborná učebna
Žadatel: Město Lanškroun
V rámci: 3.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání I.
     
Další informace k projektu a výzvě zde.

Název projektu: Vybavení pro JSDH Tatenice
Žadatel: Obec Tatenice
V rámci: 6.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof II.
                                                        
Další informace k projektu a výzvě zde.

Naposledy změněno: [last-modified]