Vyhlášení výzvy PRV – 4. výzva PRV

Dne 1. 4. 2019 vyhlásila MAS Lanškrounsko 4. výzvu PRV pro Fiche 2, 3 a 4.

Text výzvy naleznete zde.

Veškeré informace včetně jednotlivých fichí a odkazy na potřebné dokumenty k vyhlášené výzvě PRV naleznete zde.

Datum příjmu žádostí o podporu:        1. 5. 2019 – 20. 5. 2019.

Podání Žádostí na MAS Lanškrounsko (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Registrace žádostí na RO SZIF:            31. 7. 2019.

Kontaktní osobou pro 4.  výzvu PRV je Lenka Kněžourová, email: info@maslanskrounsko.cz , mobil +420 732 670 484.

Naposledy změněno: [last-modified]