Setkání s psycholožkou na téma Školní zralost

Rádi bychom vás pozvali do Mateřské školy Albrechtice na setkání s psycholožkou Mgr. Kamilou Barlow na téma Školní zralost, konané v rámci projektu MAP II. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28. 3. 2019 od 15:30 hod.

Beseda je určená pro rodiče předškolních dětí. Dotkne se předpokladů dítěte pro nástup do 1. třídy ZŠ, přiměřené fyzické a psychické zralosti, schopností, připravenosti v různých oblastech (sebeobsluha, grafomotorika, řečové dovednosti,….).

Kontakty naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na viděnou.

Naposledy změněno: [last-modified]