Aktualizace Strategického rámce MAP

Po 6 měsících byl opět obnoven sběr investičních záměrů. Aktuální sběr bude probíhat do 15. 4. 2019.

Místní akční plán slouží jako efektivní nástroj pro řízení/cílení intervencí/výzev z IROP, případně dalších dotačních titulů: koordinace investičních akcí a podpora řízení efektivního využití investic v území. SR MAP je specifickým kritériem přijatelnosti v oblasti investic do předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. Prokázání souladu předpokládaného projektu se SR MAP do roku 2023 je tak podmínkou pro financování investičních projektů z IROP a dalších dotačních titulů, jako jsou např. i dotační tituly MŠMT, které jsou financovány ze státního rozpočtu a směřují především do oblasti rozvoje kapacit mateřských a základních škol.

 

Veškeré dotčené organizace byly o této skutečnosti informovány, stejně tak i zřizovatelé jednotlivých zařízení.

Naposledy změněno: [last-modified]