Změna vyhlášené výzvy MAS z IROP č. 10

Informujeme potencionální žadatele, že vyhlášená výzva MAS Lanškrounsko v rámci IROP s názvem:

10.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení bezpečnosti dopravy II. (183/06_16_038/CLLD_16_01_028)
Podporovaná aktivita: Cyklodoprava

byla dne 30. 11. 2018 na základě rozhodnutí ŘO IROP v systému MS2014+ modifikována ve prospěch žadatelů z důvodu technického problému spojeného s nemožností finalizovat žádosti o podporu v MS2014+.

U výzvy byla provedena jedna změna, a to prodloužení možnosti příjmu žádostí o podporu.
Původní „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ bylo u výzvy č. 10: 30. 11. 2018, 12:00.
NOVÉ „Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+“ je stanoveno na: 14. 12. 2018, 14:00.

Aktualizovanou výzvu naleznete na úvodní stránce v záložce Aktuálně vyhlášené výzvy, či v odkaze zde: výzva IROP č. 10.

Naposledy změněno: [last-modified]