První projekty z IROP zrealizovány.

První projekty podpořené z výzev MAS Lanškrounsko z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsou zrealizovány. U dvou projektů již došlo k podání Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci, které byly schváleny a projekty tak jsou fyzicky ukončeny. Jedná se o dva následující projekty:

Název projektu: Rekonstrukce interiéru a vybavení Rodinného centra dětský svět z. s., Lanškroun
Žadatel: Město Lanškroun
V rámci: 4.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Rozvoj neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání I.          
Další informace k projektu a výzvě zde.

Název projektu: Zkvalitnění spojení při mimořádných událostech
Žadatel: Město Lanškroun
V rámci: 6.výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Zvýšení připravenosti HZS k řešení a řízení rizik a katastrof II.           
Další informace k projektu a výzvě zde.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%