Přijaté žádosti o dotaci z IROP

V pondělí 1. 10. 2018 ve 12:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) u výzvy číslo 137/06_16_075/CLLD_16_01_028 s názvem 8.Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání II.

Jedná se o druhou výzvu zaměřenou na opatření Investice v oblasti základního a středního vzdělávání. Do této výzvy MAS č. 8 se přihlásil 1 žadatel s projektem zaměřeným na výstavbu venkovní odborné učebny s jejím zázemím. Žádost bude nyní postoupena kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti, následně se projekt přiděluje Výběrové komisi MAS Lanškrounsko k věcnému hodnocení a dojde k předání Radě MAS, která provádí výběr projektů.

Přehled žádostí z výzvy č. 8 je dostupný ZDE.

Naposledy změněno: [last-modified]