Jednání Rady MAS Lanškrounsko

V úterý 13. 2. 2018 se poprvé v tomto roce sešla Rada MAS Lanškrounsko. Tentokrát byl poměrně obsáhlý program jednání. V úvodu členové Rady schválili pro Integrovaný regionální operační program Interní postupy MAS (verze č. 3), Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti (verze č. 2) a výzvy MAS pro IROP č. 5 a 6 a jejich kritéria pro věcné hodnocení.

V další části byla Radě MAS předložena žádost o podporu z IROP po věcném hodnocení ke schválení (3. Výzva MAS Lanškrounsko-IROP-Investice v oblasti základního a středního vzdělávání I.).  Dále se členové Rady seznámili s výsledky věcného hodnocení u výzev z Operačního programu Zaměstnanosti, konkrétně výzva Prorodinná opatření a Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením I., a žádosti, které splnily kritéria věcného hodnocení, doporučili k financování.

Posledním bodem jednání bylo informování členů Rady o výzvě MAP II a schválení realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II.

Zápis z jednání Rady č. 1/18 a Zápis z jednání Rozhodovacího orgánu a prezenční listina dle standardů OPZ  naleznete zde.

 

 

 

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%