Aktualizace SP IROP č. 62

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 21. září 2017 byla vydána revize 62. výzvy IROP „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“, souhrn změn výzvy a Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce naleznete ZDE.

Změny uvedené v revizi těchto Specifických pravidel jsou platné pouze pro nové výzvy integrovaného nástroje CLLD, tj. pro výzvy MAS, které budou vyhlášeny po vydání těchto pravidel.
Do vydání právního aktu se žadatel řídí verzí Obecných a Specifických pravidel platných v den vyhlášení výzvy integrovaného nástroje CLLD.
V době realizace, tj. od vydání právního aktu, se příjemce řídí vždy aktuální platnou verzí Obecných i Specifických pravidel.

Naposledy změněno: [last-modified]