Strategie všech místních akčních skupin na území Pardubického kraje schváleny

Na konci června k nám dorazila zpráva, že řídící orgány schválily poslední zbývající Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS (SCLLD) z území Pardubického kraje. Tím se Pardubický kraj dostal na první příčku v rámci celé ČR.

Podle slov předsedkyně Krajského sdružení MAS Pardubického kraje Ing. Michaely Kovářové tak skončila přípravná fáze a konečně může následovat podpora rozvoje území celého Pardubického kraje prostřednictvím výzev jednotlivých MAS.

Více informací v tiskové zprávě.

 

 

Naposledy změněno: [last-modified]