Seminář pro žadatele OPZ

Ve středu 28. 6. 2017 proběhl seminář týkající se výzvy MAS Lanškrounsko v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ). Tento seminář se týkal výzvy Prorodinná opatření. Na programu byly informace k vyhlášené výzvě MAS, informace o tvorbě žádosti o podporu, uznatelné náklady, podporované aktivity a další důležité informace, systém IS KP14+ a dotazy potencionálních žadatelů výzvy.

Prezentaci ze semináře výzvy naleznete zde. Další informace k systému IS KP14 a postup založení žádosti najdete zde.

 

 

Naposledy změněno: [last-modified]