Podpora obnovy sportovní infrastruktury od MMR

Byly schváleny zásady podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2017“ (dostupné zde), a to rozhodnutím ministryně č. 21/2017. Došlo k vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace pro dotační titul č. 6 „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.
Dotační titul se týká obcí do 3 tis. obyvatel (k 1. 1. 17). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
Žádosti je možné podávat od 19. 6. 2017. Ukončení příjmu žádostí: 18. 8. 2017 (do 12 hodin). Více informací
k dotačnímu titulu nalezne zde.

Naposledy změněno: [last-modified]