Jednání Rady MAS Lanškrounsko

Dne 19. června proběhlo jednání Rady MAS Lanškrounsko. Na programu byly informace o činnosti MAS, jednání o interních postupech MAS Lanškrounsko a předložení výzev OPZ, IROP a PRV ke schválení. Všechny předložené výzvy byly jednomyslně schváleny. Zápis z jednání Rady MAS Lanškrounsko k nahlédnutí zde. Bližší informace k jednotlivým výzvám najdete pod záložkou Dotace MAS.

Naposledy změněno: %(%last-modified%)%