Setkání zástupců MAS a ŘO v Pardubickém kraji

Dne 12. 6. proběhlo jedno z další setkání zástupců MAS
a ŘO, tentokrát v Pardubickém kraji na KÚ v Pardubicích.
Mezi hlavní body patřila diskuze s CRR pro Pardubický kraj, odborem sociálních věcí kraje, zástupců ŘO OPZ a IROP,
kde bylo diskutováno zpracování potřebných dokumentů MAS k výzvám, textace výzev MAS a jejich kritérií pro hodnocení
a výběr projektů, ale i současný proces schvalování SCLLD, kde téměř všechny MAS v našem kraji mají schválené Strategie. Následně se uskutečnila diskuze v rámci pléna KS MAS Pardubického kraje. Obou jednání se zúčastnili zástupci MAS Lanškrounsko a za zorganizování setkání děkují pořadatelům.

Naposledy změněno: [last-modified]