Výzva OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ Místní akční skupiny Lanškrounsko k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Dne 1.6. 2017 vyhlásila MAS Lanškrounsko výzvu č. 107/03_16_047/CLLD_16_01_028 zaměřenou zejména na:

·         Příměstské tábory

·         Dětské skupiny

·         Doprovody na kroužky a zájmové skupiny

·         Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny, či příměstského tábora

·         Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

·         Vzdělávání pečujících osob

Text výzvy naleznete zde.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:        31.08.2017, 12:00 hodin

Veškeré informace a odkazy na potřebné dokumenty k vyhlášené výzvě OPZ naleznete zde.

V případě zájmu o informace, či pomoci při tvorbě žádosti se prosím obraťte na Radku Šťovíčkovou – info@maslanskrounsko.cz , +420 732 359 358

Naposledy změněno: [last-modified]